-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Ważne na dzisiaj

 

 

INDUSTRIADA 2018: Rozruch Maszyn i Finał

Odbędzie się już 9 czerwca w sobotę. W tym roku festiwal odbędzie się w 44 obiektach w 25 miastach. Cała impreza jest możliwa, dzięki Samorządowi Województwa Śląskiego, ponieważ od lat inwestują w rozwój infrastruktury obiektów poprzemysłowych i w ogólne rozpowszechnienie owych obiektów w regionie.  

Więcej informacji możemy znaleźć na stronie: http://www.industriada.pl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje wypełniania deklaracji do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przygotowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w postaci krótkich filmów można znaleźć tutaj:

W piątek, 22 lipca 2016 roku Sejm uchwalił nowelę dotyczącą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Rozporządzeniem MSiT z 21.11.2016 weszły w życie akty wykonawcze.
Odnośniki do nich znajdziesz obok przycisków w tekście.
Według noweli, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych TFG jest wyodrębnionym rachunkiem w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ewidencji podlegają zawarte umowy przez organizatora lub pośrednika turystycznego, poczynając od 26 października 2016 r. Deklarację należy złożyć do 21 dnia następnego miesiąca (nawet, gdy w danym miesiącu przedsiębiorca nie zawarł umów)
Nowym podatkiem – wynikającym z funkcjonowania TFG – są objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce – niezależnie od wysokości wnoszonej składki. 
  • Składką 15 złotych za każdego klienta obłożone są imprezy na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego
  • Składką 13 złotych obłożone są imprezy na terytorium państw pozaeuropejskich (inne niż "czartery") 
  • Składką 10 złotych obłożone są imprezy na terytorium państw europejskich (inne niż "czartery") 
  • Natomiast stawka 0 zł dotyczy imprez odbywających się na terytorium Polski i w krajach sąsiadujących (w przypadku Rosji – na terenie obwodu kaliningradzkiego), w tym zagraniczna turystyka przyjazdowa.  
Fundusz ten ma gwarantować dodatkowe pieniądze, na wypadek gdyby środki z obowiązkowej gwarancji wykupionej przez biuro nie wystarczyły na pokrycie wszelkich roszczeń i kosztów ściągnięcia klientów do kraju.
Obowiązek naliczenia składki powstaje z dniem zawarcia umowy! Obowiązkowo trzeba wskazać w umowie z klientem wysokość pobranej składki.
Nowe prawo upoważni również marszałków województw oraz ministra sportu do kontroli biur podróży, czy np.  odprowadzają składki do TFG.
PO USTAWĘ ODSYŁAMY DO MENU GŁÓWNEGO - AKTY PRAWNE.

Jakie są konsekwencje ustawowego nałożenia na organizatorów turystyki obowiązku wpłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny? Fundusz został skrytykowany przez naszą Izbę, inne Izby Regionalne,Izbę Turystyki RP i Polską Izbę Turystyki Młodzieżowej. Fundusz uzyskał poparcie PIT.

 
Weź udział w sondzie na temat TFG. Zaznacz swoją opinię. 
sonda.turystyka.net

 

 

 
data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018, 12:11