-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22

Aktualności

 Komunikat: VII Walne Zgromadzenie Członków ITRP

W dniu 15 maja 2015r. we Wrocławiu odbyło się VII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji o problemach, które nurtują środowisko turystyczne. Wśród planów na najbliższy czas, za priorytetową uznano organizację Kongresu Turystyki Polskiej w 2016 roku. Wydarzenie, które umożliwi szeroką debatę przedstawicieli wszystkich liczących się środowisk działających w branży, a następnie pozwoli na przygotowanie propozycji rozwiązań niezbędnych dla poprawienia funkcjonowania polskiej turystyki odbędzie się w jednym z historycznych miast Dolnego Śląska. Należy zaznaczyć, że w tej kwestii ITRP podjęło już ustalenia ze współorganizatorami Kongresu - UM Świdnica i MSiT.

Oczywiście nie zabrakło też głosu i oceny stanu implementacji dyrektywy unijnej dotyczącej zabezpieczeń finansowych pośredników i organizatorów imprez turystycznych oraz regulacji w nowej Ustawie o Turystyce lub Ustawie o Usługach Turystycznych.

Kolejnym wyzwaniem dla nowo powołanych Władz będzie podjęcie stałej współpracy z samorządami i organizacjami branżowymi w celu integracji i przygotowania wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach.

W sprawie pilotów i przewodników podjęto decyzje o zorganizowaniu własnego branżowego systemu szkolenia i kwalifikacji w ramach regionalnych izb działających w strukturach ITRP.

W wolnych wnioskach poruszane były kwestie dotyczące relacji na linii touroperator – agent, lepszego zintegrowania członków - w tym celu utrzymania i rozbudowy już istniejących struktur zespołów i komisji.

Po przyjęciu sprawozdania za ostatnią kadencję, udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Krajowej ITRP, wybrano władze Izby na nową kadencję 2015-2018.

Skład Zarządu i Rady Krajowej:

Marek Ciechanowski - Prezes Zarządu (DIT)

Rafał Marek - Wiceprezes Zarządu (KIT)

Andrzej Szymański - Wiceprezes Zarządu (Warszawska IT)

Krzysztof Mrowiec - Skarbnik (Żywiec)

Włodzimierz Kolat - Członek Zarządu (Wielkopolska IT)

Krystyna Papiernik - Członek Zarządu (SIT)

Skład Rady Krajowej ITRP:

Andrzej Bahr (KIT) ; Bogdan Boroński (Wielkopolska IT) ; Lucjan Bukryj (RIT Lublin) ; Joanna Dinges (SIT) ; Aleksander Giertler (NIT) ; Małgorzata Ignatowicz (Koszalin) ; Anna Jędrocha (KIT) ; Danuta Nawrocka - Ślażyk (DIT) ; Andrzej Żukowski (Warszawska IT)

Komisja Rewizyjna ITRP:

Zygmunt Jóźwiak (Wielkopolska IT) ; Tomasz Kapkowski (SIT) ;Lucyna Sieja (NIT)

Sąd Koleżeński ITRP:

Barbara Dąbrowska (DIT) ; Zbigniew Staniszewski (DIT) ; Elżbieta Wrońska (Warszawska IT)

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza obecnie członków bezpośrednio przystępujących do Izby oraz należących do Regionalnych Izb Turystyki w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Aktualnie izba zrzesza prawie 500 podmiotów działających w branży turystycznej.

Pracami ITRP kieruje Rada Krajowa oraz Zarząd Izby. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

Regionalne Izby Turystyczne działające w strukturach ITRP: Dolnośląska Izba Turystyki (DIT), Krakowska Izba Turystyki (KIT), Nowosądecka Izba Turystyki (NIT), Śląska Izba Turystyki (SIT), Regionalna Izba Gospodarcza - Oddział Branżowy Regionalna Izba Turystyki w Lublinie (RIT Lublin), Warszawska Izba Turystyki (Warszawska IT), Wielkopolska Izba Turystyczna (Wielkopolska IT).

Mając na uwadze strukturę ITRP na szczeblu centralnym i regionalnym, a także ilość osób zaangażowanych w prowadzone projekty, ważne jest żeby zintegrować i pokazać Siłę Organizacji, działającej dla dobra i rozwoju turystyki.


 

Komunikat opracował:

Rafał Marek – Wiceprezes Zarządu ITRP, tel. 502 10 80 79, r.marek@itrp.pl, e-mail: www.itrp.pl

 
data ostatniej modyfikacji: 25.05.2015, 10:20