-5 0 +5
pl en de
Wtorek, 06.12.2011     
16:18:22
signal iduna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

  

Apel do Członków ŚIT

Śląska Izba Turystyki posiada trzech przedstawicieli w Radzie Krajowej II kadencji 2012 – 2015. Zwracamy się z prośbą o włącznie się wszystkich naszych członków Śląskiej Izby Turystyki do aktywności. Wszyscy pracujemy w tych organach społecznie , posiadamy niewielki fundusz na utrzymanie biura ŚIT oraz ITRP , który pochodzi wyłącznie z minimalnych składek członkowskich. ...

Śląska Izba Turystyki posiada przedstawicieli w Radzie Krajowej II kadencji 2012 – 2015
w osobach :
Papiernik Krystyna - Śląska Izba Turystyki
Sobieraj Henryk – Śląska Izba Turystyki
Wyżgoł Edward - Śląska Izba Turystyki

W Radzie Krajowej Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, która liczy 17 osób, zostały powołane zespoły robocze tj.:
Rada Krajowa Izby Turystyki powołała Zespoły, których zadaniem będzie monitorowanie funkcjonowania poszczególnych segmentów turystyki, a także katalogowania spraw do pilnego rozwiązania:
Organizatorami poszczególnych Zespołów będa następujące osoby:
- Zespół ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Małgorzata Karwat – Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej
- Zespół ds. promocji i wydawnictw - Edward Wyżgoł - Śląska Izba Turystyki
- Zespół ds. transportu i przewoźników turystycznych – Tomasz Łopuszyński - Krakowska Izba Turystyki
- Zespół ds. hoteli i gastronomii – Janina Michalik – Nowosądecka Izba Turystyczna
- Zespól ds. współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego i stowarzyszeniami turystyki – Andrzej Szymański - wiceprezes Izby Turystyki RP
- Zespół ds. współpracy ze szkolnictwem zawodowym i wyższym – Jerzy Juszczyk - Nowosądecka Izba Turystyczna
- Zespół ds. programowych i prawnych - Krystyna Papiernik - Śląska Izba Turystyki.

Tematyka prac do załatwienia jest bardzo duża, możliwości są duże w naszym skromnej ocenie pod warunkiem wspólnego działania , udziału w spotkaniach , w odpowiedziach na stawiane ( przesyłane pocztą e-mail poprzez Śląską Izbę Turystyki do naszych członków zapytania o ocnę wypowiedzi ).
Nasze cele ŚIT i ITRP są określone w statucie , dodatkowo dochodzą bieżące zagadnienia.
Mamy nieodpartą wiarę, że tylko wspólnie możemy dopracować się z Urzędami RP do stworzenia odpowiednich regulacji prawnych dla spokojnego !! , dobrego funkcjonowania przemysłu turystycznego w Polsce !!.
Nasza wspólna praca społeczna członków ŚIT i osób w zarządzie ŚIT oraz w Radzie Krajowej ITRP może odnieść spodziewany skutek, pod warunkiem, że wszyscy się do tego włączymy.
Można to zrobić w każdy , prosty sposób , poprzez wiele działań.
1/ Udało się Nam - Śląskei Izbie Turystyki poprzez zrealizowanie dofinansowania w ramach fuduszy z Unii Europejskiej stworzenie portalu internetowego www.slask.travel.
- prosimy o dokonywanie wpisów adresowych,
- prosimy o robienie programów turystycznych dotyczących naszego województwa śląskiego.
- prosimy o zachęcanie innych podmiotów , obiektów do wpisów,
- prosimy o udział w dyskusjach na forum,
- prosimy o wysyłanie tekstów do publikacji lub samodzielną publikację na stronie,
- prosimy o zgłaszanie własnych pomysłów , a możliwośći systemu są dość duże ...
Pamiętajmy o tym , że sytem jest do samodzielnej obsługi , ŚIT jak wiemy nie dysponuje funduszem na zatrudnienie dodatkowych osób które będą prowadzać dane, oferty, opisy itp., możemy zrobić to tylko sami.
- prosimy o zachęcanie inne podmioty powiązane z turystyką do przystąpienia do ŚIT.

2/ Mamy jako ŚIT nową odsłonę i nową domenę www.sit.travel
Dzięki temu chcemy uzyskać nowe możliwości kontaktu i informacji m-dzy Izbą , a Członkami ŚIT.
- prosimy o wsparcie w pozyskaniu nowych członków.
- prosimy o wysyłanie tekstów do publikacji istotnych wydażeń , wniosków, postulatów - będziemy je zamieszczać,
- prosimy o wyrażanie opinii, pomysłów do realizacji, rozmów z kim i jak ; polityków, MSiT, odpowiednie komisje  Rządowe np. jak skłonić nasz / polski Urząd UOKiK , aby dostrzegł , że my podmioty pracujące w turystyce nie mamy na celu oszukiwanie klientów.
- prosimy o pomysł jak doprowadzić do zaakceptowania przez UOKiK , 2-3 wzorców umów z klientem.
Chcemy pracować stabilnie bez stresów, bez medialnych sensacji co kilka miesięcy, bez wiadomości, że jakieś np. kolejne biuro chciało oszukać klientów bo zawarło klauzue niedozwolone. Wiemy , że nad tym - klauzule niedozwolone, już chyba nikt nie panuje ..
- prosimy o niewiele lub wiele , ale tylko razem możemy coś zrobić, bez prywaty bez preferencji,
- chcemy również współdziałania z innymi Izbami , wszystko dla dobra :
1/ klienta
2/ polskiej gospodarki turystycznej

Śląska Izba Turystyki
 

autor: Śląska Izba Turystyki, data dodania: 28.04.2012, 15:20
źródło: ŚIT
 

Komentarze do wiadomości

Na razie nikt nie dodał jeszcze komentarza. Bądź pierwszą osobą która pozostawi tutaj komentarz.

 

Napisz komentarz

Wypełnij wszystkie pola.


Trwa ładowanie...